Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status Prawny

Status prawny

  1. Publiczne Przedszkole w Turawie jest przedszkolem publicznym działającym w oparciu o obowiązujące akty prawne w szczególności:
  • Ustawę z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z zm.)
  • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z zm.)
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
  • Aktów prawnych organu prowadzącego i organu nadzorującego
  • Statutu Przedszkola
  • Zarządzeń Dyrektora Przedszkola i regulaminów wewnętrznych
  1. Organem prowadzącym jest Wójt Gminy Turawa.
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty w Opolu.