Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje

Rejestry, ewidencje:

 1. Ewidencja dzieci.
 2. Księga wychowanków.
 3. Wykaz dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Rejestr wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 5. Ewidencja dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
 6. Pocztowa książka nadawcza.
 7. Książka kontroli.
 8. Księga inwentarzowa.
 9. Księga wypadkowa.
 10. Rejestr skarg i wniosków.
 11. Rejestr Uchwał Rad Pedagogicznych.
 12. Protokoły Rad Pedagogicznych.
 13. Rejestr zarządzeń dyrektora.
 14. Rejestr zastępstw.
 15. Rejestr instruktażu stanowiskowego BHP.
 16. Rejestr usprawiedliwionych nieobecności pracowników.
 17. Ewidencja delegacji służbowych.

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 902 ze zm.) lub innych przepisów szczególnych

 

 ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902 ze zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.